Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz ma obowiązek pobrać opłatę sądową, jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega tej opłacie. Obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty sądowej, a pobraną opłatę sądową przekazać właściwemu sądowi rejonowemu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłaty sądowe wynoszą:

1) 200 zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (z szczególnymi wyjątkami), a jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,

2) 150 zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

3) 150 zł od wniosku o wpis:

  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  • praw osobistych i roszczeń;
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych;

4) 60 zł od wniosku o:

  • założenie księgi wieczystej;
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  • odłączenie nieruchomości lub jej części;
  • sprostowanie działu I–O;
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • dokonanie innych wpisów (poza opisanymi w punktach 1-3 powyżej);

5) połowę opłaty należnej od wniosku o wpis – od wniosku o wykreślenie wpisu.

 

Aby uzyskać kompleksową informację o wysokości opłaty sądowej za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.