Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO

Za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym, dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia albo europejskich poświadczeń spadkowych, notariusze pobiera od stron czynności notarialnej podlegającej wpisowi do Rejestru Spadkowego opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej. Obowiązani są uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd opłata ta wynosi 5 zł.