Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

  • darowizny;
  • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
  • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
  • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Obowiązani są pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego (z szczególnymi wyjątkami) oraz wpłacić pobrany podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

 

Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, zaś zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Aby uzyskać kompleksową informację o wysokości podatku od spadków i darowizn za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.