Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

OPŁATY

Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, na które składają się:

1) taksa notarialna,

2) podatek od czynności cywilnoprawnych,

3) podatek od spadków i darowizn,

4) opłata sądowa,

5) opłata za wpis do Rejestru Spadkowego.

Aby uzyskać kompleksową informację o wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków, opłat sądowych) prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.